รับสอนการทำวิจัย การใช้งานโปรแกรม SPSS แบบใกล้ชิด ตัวต่อตัว

การเรียน วิชาวิจัย หรือ การได้รับมอบหมายให้ต้องทำ วิจัย วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ สักเล่มหนึ่ง ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือแม้กระทั่งปริญญาเอก คงเป็นเหมือนยาขม หรือเหมือนถูกปล่อยให้เดินเข้าไ [ อ่านต่อ … ]

เคล็ดลับการทำวิจัย ป.โท ให้เสร็จเร็ว จบไว ได้คุณภาพ

หนึ่งในปัญหาที่นักศึกษาในระดับปริญญาโทมีความกังวล นอกเหนือจาก การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) ก็คือ จะต้องมีการ ทำวิจัย (Research) วิทยานิพนธ์ (Thesis) การศึกษาอิสระ (Independent Study [ อ่านต่อ … ]

บริการที่ปรึกษางานวิจัย วิทยานิพนธ์ คีย์แบบสอบถาม ประมวลผลข้อมูล SPSS / AMOS

เคยไหม? ที่ต้องทำ วิจัย ในเรื่องที่ตัวเองไม่ถนัด  เคยไหม? ที่ต้องทำงานวิจัย แต่งานยุ่งมากจนไม่มีเวลา  เคยไหม? ที่ต้องทำ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ&nb [ อ่านต่อ … ]