สถิติใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ปี 62 สูงกว่า 4 พันล้านคน

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ และนำไปสู่การ ทำวิจัย ในปัจจุบัน เห็นจะเป็นการ ทำวิจัย เกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ โซเชียลมีเดีย (Internet or Social Media Usage Behavior) โดย แบรี่ รีเสิร์ช (Beary Research) พบการเปิดเผยข้อมูล พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ โซเชียลมีเดีย จากเว็บไซต์ Hootsuite ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบจัดการ Social Media และ Marketing Solutions ได้ รวบรวมและเปิดเผยสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก โดยผลการศึกษา ได้เปิดเผย พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ โซเชียลมีเดีย ของคนทั่วโลก ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ดังนี้

ผลการทำวิจัยเปิดเผย พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ โซเชียลมีเดียทั่วโลก ปี 2562 พบว่า มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก รวมกว่า 4,300 ล้านคน การใช้งานโทรศัพท์มือถือกว่า 5,100 ล้านคน ในที่นี้มีบัญชีโซเชียลมีเดียที่ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือสูงถึง 3,400 ล้านบัญชี จากบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียทั่วโลกกว่า 3,500 ล้านบัญชี

ผลการเปรียบเทียบการเติบโตของการใช้งานดิจิทัล พบว่า ปี 2562 มีจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ทุกด้าน ได้แก่
– การใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก เพิ่มขึ้น 124 ล้านคน หรือ คิดเป็นร้อยละ 2.5
– การใช้งานโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น 328 ล้านคน หรือ คิดเป็นร้อยละ 8.2
– การใช้งานโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น 255 ล้านบัญชี หรือ คิดเป็นร้อยละ 7.8
– การใช้งานโซเชียล มีเดีย บนโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น 250 ล้านบัญชี หรือ คิดเป็นร้อยละ 7.8

ผลการทำวิจัย เปิดเผย อุปกรณ์ที่ใช้งานในการเข้าสู่เว็บไซต์ จาก พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ โซเชียลมีเดียทั่วโลก ปี 2562 พบว่า ส่วนใหญ่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.6 รองลงมาคือ แล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 45.5 ถัดมาคือแท็บเล็ต คิดเป็นร้อยละ 3.45 และอุปกรณ์อื่น ๆ (เช่น สมาร์ททีวี วิดีโอเกม เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 0.12

ผลการทำวิจัย พบว่า เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าใช้งานทั่วโลก สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
อันดับที่ 1 เว็บไซต์ GOOGLE.COM
อันดับที่ 2 เว็บไซต์ YOUTUBE.COM
อันดับที่ 3 เว็บไซต์ FACEBOOK.COM
อันดับที่ 4 เว็บไซต์ BAIDU.COM
อันดับที่ 5 เว็บไซต์ WIGIPEDIA.ORG

ผลการทำวิจัย เปิดเผย ช่วงอายุของคนทั่วโลกที่มีการใช้เวลาบนหน้าจอมากที่สุด ได้แก่
อันดับที่ 1 ช่วงอายุ 16-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 28
อันดับที่ 2 ช่วงอายุ 25-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 25
อันดับที่ 3 ช่วงอายุ 35-44 ปี คิดเป็นร้อยละ 21
อันดับที่ 4 ช่วงอายุ 45-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 18
อันดับที่ 5 ช่วงอายุ 55-64 ปี คิดเป็นร้อยละ 13

ผลการทำวิจัย พบว่า ผู้ใช้งาน อินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียทั่วโลก ปี 2562 ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรับชมวิดีสูงสุด รองลงมาคือการฟังเพลง และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
อันดับที่ 1 รับชมวิดีโอออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 93
อันดับที่ 2 รับฟังเพลงผ่านบริการสตรีมมิ่ง คิดเป็นร้อยละ 70
อันดับที่ 3 รับชมวอล์ก (VLOG) ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 51
อันดับที่ 4 รับฟังวิทยุออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 47
อันดับที่ 5 รับฟังพอดแคสต์ (PODCAST) คิดเป็นร้อยละ 39

นอกจากนี้ ผลการทำวิจัยในครั้งนี้ ยังเปิดเผยการใช้งานของสื่อสังคมออนไลน์ โดยสามารถเรียงลำดับจำนวนโซเชียล แพลตฟอร์ม (Social Platform) ที่มีการใช้งานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้ดังนี้
อันดับที่ 1 FACEBOOK
อันดับที่ 2 YOUTUBE
อันดับที่ 3 WHATSAPP
อันดับที่ 4 FACEBOOK MESSAGER
อันดับที่ 5 WEIXIN/WECHAT

การทำวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดียทั่วโลก ปี 2562 จะเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุน ในการทำวิจัยเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำวิจัย ด้านการตลาด ที่ พฤติกรรมผู้บริโภค ในปัจจุบัน หันมาใช้งานอินเทอร์เน็ต ในการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ การเปิดรับข่าวสาร หรือแม้กระทั่ง การตัดสินใจซื้อ สินค้าหรือใช้บริการผ่านทาง อินเทอร์เน็ต

แบรี่ รีเสิร์ช (Beary Research) ในฐานะผู้ให้บริการให้คำ ปรึกษาการทำวิจัย พร้อมเป็นผู้ช่วยท่านที่มีความสนใจในการศึกษา พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดีย ในยุคปัจจุบันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
– พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต หรือ โซเชียลมีเดีย
– พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต หรือ โซเชียลมีเดีย
– อิทธิพลของสื่ออินเทอร์เน็ต หรือ โซเชียลมีเดีย ที่มีต่อผู้บริโภค
หรือประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดีย ที่ท่านมีความสนใจและยังขาดความรู้ความเข้าใจ หรือแนวทางในการศึกษา สามารถติดต่อเรามาได้ที่
โทร : 085 934 1130
LINE ID : bearytutor
Facebook : www.facebook.com/bearyresearch
อีเมล : bearyresearch@gmail.com