รับสอนการทำวิจัย การใช้งานโปรแกรม SPSS แบบใกล้ชิด ตัวต่อตัว

การเรียน วิชาวิจัย หรือ การได้รับมอบหมายให้ต้องทำ วิจัย วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ สักเล่มหนึ่ง ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือแม้กระทั่งปริญญาเอก คงเป็นเหมือนยาขม หรือเหมือนถูกปล่อยให้เดินเข้าไปในที่มืด ที่หาทางออกไม่เจอ

การเรียนในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่มีทางเพียงพอต่อการสร้างคุณภาพในการทำวิจัย หรือการทำ วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ให้สำเร็จลุล่วงได้ ดังนั้น ผู้เรียนเอง จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติม ทั้งจากตำรา คลิปต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ YouTube หรือการเรียนจากการสอนการทำวิจัยแบบออนไลน์ ซึ่งบ่อยครั้งที่เราพบกับอุปสรรค หรือความสงสัยในการทำวิจัย การใช้งานโปรแกรม SPSS หรือโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ทางสถิติแล้วไม่สามารถหาผู้รู้ที่สามารถตอบคำถาม หรือแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำ วิจัย วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ได้อย่างทันท่วงที

แต่ปัญหาดังกล่าวจะหมดไป ด้วยบริการดี ๆ จาก แบรี่ รีเสิร์ช (Beary Research) สอนการทำวิจัย สอนการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ตั้งแต่ความหมาย ประเภท การเขียนเค้าโครงการวิจัย การทำวิจัยครบทุกบท ไปจนกระทั่ง สอนการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ สอนการวิเคราะห์ทางสถิติ สอนการใช้งานโปรแกรม SPSS และโปรแกรมทางสถิติต่าง ๆ แบบใกล้ชิด ตัวต่อตัว เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจกับการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจาก สอนการทำวิจัย สอนการทำวิทยานิพนธ์ สอนใช้โปรแกรม SPSS แบบใกล้ชิด ตัวต่อตัว แล้ว แบรี่ รีเสิร์ช (Beary Research) ยังมีบริการเป็นที่ปรึกษาการทำ วิจัย วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ แบบครบวงจร ทั้งการเขียนเค้าโครงการวิจัย การจัดทำการวิจัยตั้งแต่บทที่ 1-5 การคีย์แบบสอบถาม การวิเคราะห์สถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS ตลอดจนการเขียนบทคัดย่อ Abstract การเขียนบทความวิจัยทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การทำ Presentation ด้วยโปรแกรม Power Point รวมไปถึง การจัดหาวารสารการวิจัย หรือเวทีการนำเสนอผลการวิจัย (Conference) ให้แก่ผู้วิจัย ในราคาสมเหตุสมผล

หากสนใจติดต่อเรียนการทำวิจัยแบบตัวต่อตัว หรือบริการอื่น ๆ ด้านการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ สามารถติดต่อ แบรี่ รีเสิร์ช (Beary Research) ได้ที่
โทร. 085 934 1130
LINE id : bearytutor
E-mail : bearyresearch@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/bearyresearch
Website : www.bearyresearch.com

จ้างทำวิจัย 5 บท, จ้างทําวิจัย, จ้างทําวิจัย ป.ตรี, จ้างทําวิจัย ราคา, จ้างทําวิจัย ราคาเท่าไหร่, จ้างทําวิทยานิพนธ์ ที่ไหนดี, บริษัทรับทำวิจัย, รับ ทำ วิจัย บริหารธุรกิจ, รับ ทำ วิจัย รัฐศาสตร์, รับ ทำ วิจัย นิติศาสตร์, รับ ทำ วิจัย ออนไลน์, รับ ทํา วิจัย ป ตรี, รับ เขียน งาน วิจัย, รับจ้างทํา วิจัยในชั้นเรียน, รับจ้างทําวิจัย 5 บท ราคา, รับจ้างทําวิจัย ป.โท, รับจ้างเขียนบทความวิจัย, รับจ้างเขียนบทความวิจัย ราคา, รับจ้างทําวิทยานิพนธ์, รับทำวิจัย, รับทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา, รับทํา วิจัยการตลาด, รับทํางานวิจัย การตลาด, รับทํางานวิจัย ด่วน, รับทํางานวิจัย ราคาถูก, รับทำวิจัยราคาถูก, รับทําวิจัย ป.ตรี, รับทําวิจัย ป.โท, รับทําสารนิพนธ์, รับทําสารนิพนธ์ ราคา, รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์, ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา เอก,ราคา รับ ทำ วิทยานิพนธ์ ปริญญา โท จ้างทำวิจัยราคาประหยัด, จ้างทำวิทยานิพนธ์, ทำวิทยานิพนธ์, รับทำวิจัย, รับทำวิทยานิพนธ์, รับจ้างเขียนบทความวิจัย