สถิติใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ปี 62 สูงกว่า 4 พันล้านคน

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ และนำไปสู่การ ทำวิจัย ในปัจจุบัน เห็นจะเป็นการ ทำวิจัย เกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ โซเชียลมีเดีย (Internet or Social Media Usage Behavior) โด [ อ่านต่อ … ]