เคล็ดลับการทำวิจัย ป.โท ให้เสร็จเร็ว จบไว ได้คุณภาพ

หนึ่งในปัญหาที่นักศึกษาในระดับปริญญาโทมีความกังวล นอกเหนือจาก การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) ก็คือ จะต้องมีการ ทำวิจัย (Research) วิทยานิพนธ์ (Thesis) การศึกษาอิสระ (Independent Study [ อ่านต่อ … ]